کار از طریق مجوز LMIA

کار در کانادا بر پایه تأییدیه وزارت کار(LMIA)

کارفرمایان کانادایی که قصد دارند یک نیروی کار خارجی استخدام کنند در بیشتر موارد باید پیش از استخدام، از دولت تأییدیه استخدام دریافت کنند. این تأییدیه تحت عنوان ارزیابی تأثیرات بازار کار LMIA شناخته می شود که در گذشته نظر بازار کار یا LMO نامیده میشد.

برای دریافت LMIA مثبت، کارکنان دولت کانادا که درخواست ها را بررسی می کنند باید به این نتیجه برسند که استخدام یک فرد خارجی تأثیر مثبت یا خنثی روی بازار کار کانادا خواهد داشت. از عوامل دیگر تأثیرگذار بر روی این موضوع این است که باید مشخص شود که هیچ فرد کانادایی که واجد شرایط استخدام در فرصت شغلی مورد نظر بوده است، به خاطر استخدام فرد خارجی نادیده گرفته نشده است و همچنین نیروی کار خارجی حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی دریافت می کند.

پروسه دریافت LMIA بسته به این که نیروی کار خارجی در دسته حقوق بالا و یا حقوق پایین قرار می گیرد، متفاوت است. نیروهای خارجی موقت که حقوقی کمتر از میانگین استانی دریافت می کنند در دسته کارمندان با حقوق پایین و کسانی که بیشتر از این مقدار دریافت می کنند در دسته کارمندان با حقوق بالا قرار می گیرند. بسته به این که فرد در کدام یک از این دسته ها قرار می گیرد، قوانین خاصی در روند دریافت LMIA او برقرار خواهد بود.

به زبان ساده تر، کارفرمایان کانادایی قبل از استخدام نیروی کار خارجی باید مدارکی ارائه کنند که نشان دهنده تلاش آنها برای یافتن نیروی کار مورد نظر خود از میان شهروندان کانادایی یا مقیمان دائم کانادا باشد. برای رعایت قوانین و مقررات دولتی کانادا، کارفرمایان ممکن است بازرسی شوند.

کارمندان با حقوق بالا:

کارفرمایان کانادایی که قصد دارند کارمندان خارجی با حقوق بالا استخدام کنند، باید برنامه های آینده خود را در راستای کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی نشان دهند. مدارک مربوط به سرمایه گذاری در بخش آموزش تخصصی یا استخدام کارآموزان کانادایی نمونه هایی از مدارکی است که کارفرمایان برای اثبات این برنامه های بلند مدت می توانند ارائه کنند.

کار-از-طریق-مجوز-lmia

اگر کارفرما برای بازرسی انتخاب شود و یا برای تمدید LMIA اقدام کند، باید گزارشی از تلاش های خود برای بهبود برنامه انتقالی که قبلا ارائه کرده بود را ارائه کند. برنامه های انتقال برای حصول اطمینان از اینکه کارفرمایان هدف برنامه را تأمین می کنند، طراحی شده اند. این امر مستلزم استفاده از این برنامه به عنوان آخرین و محدودترین راه حل برای رفع نیازهای فوری کار و به صورت موقت است. زمانی که دسترسی به کانادایی های واجد شرایط وجود نداشته باشد، کارفرمایان به صورت موقت افراد خارج را استخدام می کنند و اطمینان حاصل می کنند که کانادایی ها اولین فرصت را در مشاغل موجود دارند.

کار-از-طریق-مجوز-lmia
کار-از-طریق-مجوز-lmia

کارمندان با حقوق پایین:

کارفرمایانی که قصد دارند نیروی کار با حقوق پایین استخدام کنند، الزامی برای ارائه برنامه انتقالی در کنار LMIA ندارند ولی باید از دستورالعمل های دیگری پیروی کنند. دولت کانادا برای حصول اطمینان از در اولویت بودن کانادایی ها در تصدی مشاغل موجود، محدودیت هایی در تعداد نیروهای کار خارجی موقت  با حقوق پایین در نظر گرفته است. علاوه بر این، مشاغل با حقوق پایین خاص ممکن است در پروسه LMIA پذیرفته نشوند. کارفرمایان با ۱۰ کارمند یا بیشتر که درخواست تمدید LMIA داده اند، می توانند ۱۰ درصد از کارمندان خود را از میان نیروهای کار خارجی با حقوق کم استخدام کنند.

کارفرمایانی که حقوقی کمتر از میانگین استانی پیشنهاد می کنند، باید:

 • هزینه رفت و آمد نیروی کار خارجی را پرداخت کنند.
 • مطمئن شوند که مسکن ارزان قیمت در دسترس کارمند است.
 • هزینه های بیمه درمانی خصوصی نیروی کار خارجی را پرداخت کنند تا زمانی که نیروی کار واجد شرایط پوشش خدمات درمانی بهداشتی استان قرار گیرد.
 • نیروی کار خارجی را در هیئت ایمنی در محل کار استان ثبت نام کند.
 • و یک قرارداد فی مابین کارمند و کارفرما تهیه کند.

الزامات تبلیغاتی :

کارفرمایانی که قصد دارند نیروی کار خارجی اشتخدام کنند، باید 1000  دلار کانادا برای ارائه درخواست LMIA پرداخت کنند. فقط زبانهای انگلیسی و فرانسوی را می توان به عنوان الزامات شغلی برای صدور LMIA و سمت شغلی در آگهی اعلام کرد. مگر این که کارفرما اثبات کند که زبان دیگری برای تصدی شغل مورد نظر لازم است.

علاوه بر این، کارفرما باید همه فرصت های شغلی را در بازار کار کانادا حداقل ۴ هفته قبل از ارائه درخواست برای LMIA در آگهی های شغلی اعلام کند. برای این منظور، کارفرمایان موظفند علاوه بر ارسال آگهی در بانک شغلی کانادا، حداقل دو روش استخدامی دیگر را نیز اثبات کنند. کارفرمایان کانادایی باید تلاشهای تبلیغاتی خود را روی گروه های کانادایی که کمتر مورد توجه هستند(مثل افراد دارای معلولیت) متمرکز کنند.  

روند دریافت مجوز کار در کانادا بر پایه تأییدیه وزارت کار(LMIA)

۱. درخواست کارفرما برای اخذ تأییدیه LMIA 

قبل از صدور یک مجوز کار موقت، کارفرمای کانادایی که قصد استخدام یک نیروی کار موقت را دارد، باید برای اخذ مجوز کار LMIA به سازمان ESDC کانادا درخواست داده و آن را دریافت کند. این گواهی در صورتی اعطا می شود که برای انجام آن شغل نتوان از هیچ یک از شهروندان یا ساکنین دائم کانادا استفاده کرد. مسئولین مهاجرت کانادا می توانند در برخی شرایط خاص، بدون تاییدیه LMIA نیز مجوز کار صادر کنند. (مشاغل معاف از نیاز به اخذ تائیدیه وزارت کار کانادا (LMIA)). این شرایط به صورت زیر می باشند:

 • تحت توافقنامه های بین المللی همانند توافقنامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)
 • به علت منافع اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی قابل توجهی که آن فعالیت برای مردم کانادا به ارمغان می آورد.
 • به عنوان بخشی از توافقنامه متقابل بین کانادا و دولت های استانی و منطقه ای آن که با سایر کشورها به توافق رسیده اند همانند برنامه جوانان کانادا و برنامه تبادل معلمان (TEP)
 • در شرایطی که دانشجویان بین المللی در حال تحصیل در کانادا بتوانند الزامات دوره ی تحصیلی خود از جمله دوره ی کو-آپ را تکمیل کنند.
 • به همسر فردی که دارای مجوز کار است و به برخی از دارندگان مجوز تحصیل کانادا، اجازه کار در کانادا داده شود. (ویزای همراه جهت تحصیل در کانادا)
 • ماهیت کار خیرخواهانه و مذهبی باشد.
 • به رسمیت شناختن برخی افراد خاص در کانادا که به دلایلی به غیر از دلایل ذکر شده در بالا همانند ادعای پناهندگی که نیازمند حمایت از خود دارند، به این کشور سفر کرده اند..

۲. ارائه پیشنهاد کار موقت از سوی کارفرما

بعد از اعطای مجوز کار LMIA ، کارفرمای کانادایی می تواند یک پیشنهاد کار موقت به نیروی کار خارجی بدهد. کارفرما باید کپی از مجوز LMIA را همراه با جزئیات نامه ی پیشنهاد کارش به نیروی کار خارجی ارسال کند.

۳. درخواست مجوز کار از سوی نیروی کار خارجی

نیروی کار خارجی همراه با این مستندات می تواند برای اخذ مجوز کار موقت کانادا به ESDC درخواست دهد.

اگر کارفرمای کانادایی که قرار است فرد را استخدام کند، در استان کبک باشد، نیروی کار برای کار موقت در کبک، باید گواهینامه ی پذیرش کبک (CAQ) را نیز دریافت کند. پذیرش در برخی از حرفه ها در کبک تسهیل شده است و واجد شرایط رسیدگی راحت تر به درخواست هستند. تلاش برای استخدام های محلی به عنوان بخشی از درخواست استخدام کارفرمای موقت خارجی برای آن موقعیت های شغلی لازم نیست انجام شود.

۴. صدور مجوز کار

موسسه خدمات برون مرزی کانادا (CBSA) در زمان ورود هنگامی که نیروی کار به کانادا می رسد، مجوز کار موقت کانادا را صادر خواهد کرد.

آیا شما نیز دارای یک پیشنهاد کار از کانادا هستید و به مجوز کار نیاز دارید؟

تقریبا در همه ی موارد افرادی که دارای پیشنهاد شغل از کارفرمای کانادا هستند برای کار در کانادا نیازمند یک مجوز کار موقت هستند. مجوز کار موقت برای یک دوره ی زمانی کوتاه از چند روز تا چند سال صادر می شود. در اکثر موارد فرآیند اخذ مجوز کار دو برابر است. در ابتدا کارفرمای کانادا باید مجوز دولت را برای استخدام از خارج کانادا اخذ کند. بعد از اینکه این مجوز داده شد، کارفرمای معین شده باید برای اخذ مجوز کار برای او درخواست دهد.

مجوز کاری که برای یک شغل خاص در کانادا صادر می شود محدود به آن شغل است. در نتیجه، کارمند فقط باید برای کارفرمایی کار کند که در مجوز کاری اش مشخص شده است. اگر او شغل متفاوتی پیدا کند و همچنان وضعیت اقامت دائم را اخذ نکرده باشد، باید برای آن شغل درخواست داده و قبل از انجام شغل دیگری در کانادا، مجوز کار جدیدی دریافت کند.

آیا یک کارفرمای کانادایی هستید که باید برای نیروهای کار جدید خود مجوز کار اخذ کنید؟

توجه کنید که مجوز کار موقت فقط برای آن دسته از نیروهای کار خارجی است که قصد دارند برای یک مدت زمان محدود در کانادا کار کنند. برا اینکه فرد به صورت دائم در کانادا کار و زندگی کند، باید فرآیند مهاجرت به کانادا را طی کند. با این حال، یک مجوز کار موقت می تواند یک گام اولیه برای اخذ اقامت دائم کانادا باشد. هنگامی که فرد از طریق یک مجوز کار موقت در کانادا سکونت دارد، می تواند از طریق گروه نیروهای متخص یا از طریق یکی از برنامه های استانی واجد شرایط گروه تجربه ی کانادایی (CEC) شود.

کار-از-طریق-مجوز-lmia
کار-از-طریق-مجوز-lmia

کار در کانادا: حقایق اولیه

 • به منظور مهاجرت به کانادا، کار به عنوان فعالیتی تعریف شده است که برای آن دستمزدی پرداخت شود یا به عنوان فعالیتی که به طور مستقیم با فعالیت های شهروندان یا ساکنان دائم کانادا در بازار کار کانادا رقابت نکند.
 • مقامات مهاجرت کانادا برای تعدادی از فعالیت های کاری محدود در کانادا نیازمند مجوز کار هستند.
 • یک پیشنهاد شغل از کارفرمایان کانادایی معمولا پیش نیاز اخذ مجوز کار کانادا است.
 • در برخی از موارد، مقررات مهاجرت کانادا که باعث اخذ مجوز کار آزاد می شود مختص به کارفرما نیست.
 • مجوزهای کاری از نظر ماهیت همیشه موقتی بوده اند اما از داخل کانادا قابل تمدید هستند.
 • به طور معمول مجوز کار فقط توسط مقامات مهاجرت کانادا در صورت صدور مجوز ثبت LMIA توسط سازمان ESDC کانادا که نشان می دهد استخدام مذکور تاثیر منفی بر نیروهای کار کانادا ندارد، صادر می شود.

سؤالات متداول مجوز کار با LMIA

LMIA یا ارزیابی تأثیرات بازار کار چیست؟

LMIA مدرکی است که یک کارفرمای کانادایی قبل از اینکه یک نیروی کار خارجی را استخدام کند باید آن را دریافت کند. یک LMIA مثبت به این معنی است که برای جذب یک نیروی کار خارجی تقاضا وجود دارد. همچنین مثبت بودن LMIA نشان دهنده این است که در میان شهروندان کانادایی و مقیمات دائم کانادا، شخصی برای تصدی این کار وجود ندارد. یک LMIA مثبت گاهی اوقات نامه تأییدیه نیز نامیده می شود. به محض دریافت LMIA توسط کارفرما، نیروی کار خارجی می تواند درخواست برای ویزای کار را ارائه کند.

برای ویزای کار موارد زیر باید ارائه شوند:

 • نامه پیشنهاد کاری
 • یک قرارداد کاری
 • کپی LMIA

شماره LMIAچه کسانی باید LMIA دریافت کنند؟

در صورت داشتن یک LMIA که در کمتر از یک سال گذشته صادر شده، آیا نیازی به دریافت دوباره آن است؟

زمانی که ویزای کارباید تمدید شود و متقاضی LMIA جدید و یا CAQ جدیدی ندارد، چه کار باید بکند؟

آیا کارآفرینان برای اشتغال در کانادا باید LMIA دریافت کنند؟

بنیاد مهاجرتی دکتر سعید محمدی

کار-از-طریق-مجوز-lmia

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *