جانان وحدانی
مشاور مهاجرت و سرمایه گذاری
استانبول، شیشلی، ساختمان گونر، پلاک 149، طبقه 7
کد پستی : 34373